Wednesday, May 23, 2007

Κάλεσμα για πανελλαδική συνάντηση αυτόνομων σχημάτων το Σάββατο 26/5, Αθήνα, 12.00 στην Νομική

Κάλεσμα για πανελλαδική συνάντηση αυτόνομων σχημάτων το Σάββατο 26/5, Αθήνα, 12.00 στo Πολυτεχνείο, αίθουσα Γκίνη

Τους τελευταίους 11 μήνες έγινε σε πολλές σχολές προσπάθεια από φοιτητές/-τριες, τόσο εντός όσο και εκτός των κινηματικών διαδικασιών (όποτε ήταν αναγκαίο), μέσω αμεσοδημοκρατικών – αντιιεραρχικών δομών και πάνω στη βάση της ενίσχυσης του δημιουργικού διαλόγου και πολιτικού λόγου να δημιουργηθεί μία νέα μορφή παρέμβασης στα πανεπιστήμια.
Μία μορφή, η οποία απεγκλωβισμένη από κομματικές γραμμές, εξυπηρέτηση μικροπολιτικών συμφερόντων, εγκλωβισμό της σκέψης σε στενά ιδεολογικά και τις δυναμικότητας σε οργανωτικά πλαίσια, θα επιχειρήσει να θέσει τις βάσεις για νέα κινήματα, νέες ριζοσπαστικές ενέργειες, για μια ουσιαστική αλλαγή του παραταξιακού συνδικαλισμού που επικρατεί τα τελευταία 30 χρόνια στις σχολές.
Βασιζόμενοι στην ανάληψη πρωτοβουλιών, την ριζοσπαστική – αγωνιστική διάθεση και στην γενικότερη αμφισβήτηση οποιουδήποτε κατεστημένου θα κινηθούμε τόσο θεσμικά (συνελεύσεις, συντονιστικά κ.τ.λ.) όσο και εξωθεσμικά (στο δρόμο), προκειμένου να δημιουργήσουμε ρήγματα στο συνδικαλιστικό μονοπώλιο, στο πανεπιστήμιο, στον ίδιο τον καπιταλισμό.

Ελάχιστοι άξονες συνεννόησης που έχουν τεθεί είναι:
Κανένας αρχηγός, καμιά ιεραρχία
Αμεσοδημοκρατική λειτουργία των σχημάτων

Φυσικά και δεν αποβλέπουμε στη δημιουργία μιας κλειστής πανελλαδικής ομοσπονδίας, στην οποία τα εκάστοτε σχήματα θα υποχρεούνται να ακολουθήσουν την κατευθυντήρια γραμμή που θα καταλήγει από το συντονιστικό. Στοχεύουμε στο συντονισμό δράσεων στο μέγιστο δυνατό, γνωρίζοντας πως η δράση θα μας φέρει πιο κοντά, οι ενέργειές μας θα πάρουν μεγαλύτερες διαστάσεις και θα ενισχυθεί η κοινωνική μας απεύθυνση.
Γνωρίζουμε πως σε πολλά τμήματα λειτουργούνε αυτόνομα σχήματα εδώ και μερικούς μόλις μήνες ή και εβδομάδες, πράγμα που καθιστά αδύνατη τη σαφή θεμελίωση της πολιτικής τους βάσης, του τρόπου παρέμβασης κ.τ.λ., σε αντίθεση με κάποια άλλα, τα οποία παρεμβαίνουν εδώ και καιρό στη σχολή τους και έχουν κατορθώσει να βάλουν κάποια θεμέλια. Επίσης είναι γνωστό ότι για πολλά από τα σχήματα που δραστηριοποιούνται ήδη δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για αποσαφήνιση – προσδιορισμό των σημείων που θα επιτρέψουν ή και διευκολύνουν την πανελλαδική δικτύωση και λόγο των δράσεων που πρέπει να οργανωθούν άμεσα (κινήσεις αλληλεγγύης) και λόγο της εξεταστικής .
Ωστόσο πιστεύουμε ότι η αναγκαιότητα πανελλαδικής δικτύωσης του αυτόνομου χώρου προκύπτει πιο επιτακτική από ποτέ. Μετά τις «εξαργυρώσεις» των φοιτητοπατέρων, την εκλογική ταφόπλακα του κινήματος, την εργαλειακή χρήση του κινήματος με βάση μικροπολιτικά συμφέροντα, την στρατευμένη προσπάθεια «συνεννόησης» με τους καθηγητές και τελικά με την εξουσία για την σταδιακή μείωση των καταλήψεων κ.α. ήρθε η ώρα να θέσουμε άλλους όρους, όχι τους δικούς μας αλλά αυτούς ενός αυτοργανωμένου φοιτητικού κινήματος………

Για όλους τους παραπάνω λόγους καλούμε κάθε άτομο ή συλλογικότητα, που συμφωνεί με τους ελάχιστους άξονες που τέθηκαν να βρεθούμε το Σάββατο 26/05/07 στις 12.00 στο Πολυτεχνείο (Αθήνα)
Αυτόνομα Σχήματα Θεσ/νίκης

No comments: